Szkolenia żeglarskie

tel.: 600 215 100, 604 130 055    |    e-mail: info@zeglarze.com.pl

Ico FB

Program szkolenia na patent Jachtowego Sternika Morskiego

 

Osoba odbywająca szkolenie na stopień Jachtowego Sternika Morskiego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w następujacym zakresie:

 

WIEDZA TEORETYCZNA

1.  Przepisy
- MPZZM i umiejętność jego interpretacji.
- Izby Morskie i ich orzecznictwo.
- Przepisy regulujące postępowanie po wypadku.
- Przepisy regulujące bezpieczeństwo żeglugi statków sportowych.
- Przepisy nadzoru technicznego jachtów.
- Dokumenty jachtu i załogi.
- Kodeks morski.
- Protest morski i list do kapitana.
- Służba ratownictwa morskiego i brzegowego.
- Zasady regulujące ubezpieczenia i postępowanie poawaryjne.
- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie uprawiania żeglarstwa.
- Zwyczaje dobrej praktyki morskiej i etykiety jachtowej.

 

2.  Wiadomości o jachtach żaglowych.
- Budowa jachtu.
- Klasyfikacja i główne parametry jachtów morskich żaglowych i motorowo-żaglowych.
- Eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu morskiego i umiejętność oceny ich stanu technicznego.
- Ocena zgodności wyposażenia z wymaganiami zawartymi w karcie bezpieczeństwa.

Teoria żeglowania
- Siły działające na jacht w ruchu ustalonym: zrównoważenie żaglowe i możliwość jego skorygowania.
- Znajomość zasad doboru różnych rodzajów żagli w różnych warunkach pogodowych.
- Zasady statyki osprzętu w zakresie umożliwiającym prawidłowe i bezpieczne założenie osprzętu awaryjnego.
- Stateczność jachtu.


3.Nawigacja.
- Kształt i wymiary ziemi, podstawowe pojęcia i jednostki stosowane w nawigacji.
- Magnetyzm ziemski i magnetyzm własny jachtu.
- Kursy i namiary.
- Prędkość i droga jachtu.
- Głębokość.
- Określanie pozycji obserwowanej i prawdopodobnej jachtu.
- System GPS.
- Analiza dokładności pozycji.
- Pływy i prądy pływowe.
- Graficzne zliczanie drogi.
- Przyrządy nawigacyjne  kompasy, logi, sondy, sekstanty, odbiorniki systemu GPS.

 

4.Locja
- System IALA.
- Światła nawigacyjne i ich charakterystyki.
- Mapy morskie  klasyfikacja, konstrukcja, skala, zakres informacji, używane skróty, oznaczenia.
- Korzystanie z polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych - mapy, locje, spisy świateł, spisy sygnałów radiowych, katalogi wydawnictw, atlasy prądów pływowych, wydawnictwa dotyczące żeglugi oceanicznej.
- Inne wydawnictwa pomocne w żegludze.
- Zasady wykonywania korekty polskich i angielskich pomocy nawigacyjnych  Wiadomości Żeglarskie i Notices to Mariners.

 

5.Meteorologia
- Znajomość podstawowych zjawisk i procesów meteorologicznych wywierających wpływ na warunki żeglugi.
- Znajomość układu radiowego morskiego komunikatu meteorologicznego oraz używanej w nim terminologii w języku angielskim.
- Przewidywanie pogody na podstawie analizy map synoptycznych.
- Przygotowanie się do odbioru komunikatu meteo w oparciu o angielski spis sygnałów radiowych.

 

6.Sygnalizacja i łączność
- MKS, posługiwanie się księgą kodów, z wyłączeniem sygnalizacji semaforem i świetlnej.
- Znaczenie jednoliterowych sygnałów flagowych MKS.
- Zasady posługiwania się radiotelefonem.
- Sygnały wzywania pomocy.
- Umiejętność obsługi środków wzywania pomocy.
- Sygnały porozumiewania się z ratownictwem brzegowym.

 

7.Ratownictwo
- Podstawy pomocy medycznej - pierwsza pomoc, współpraca z radiową służba medyczną.
- Zasady wyposażenia apteczek na rejs morski.
- Przygotowanie jachtu do sztormowania i techniki sztormowania.
- Postępowanie w wypadku awarii - mielizna, pożar, przeciek.
- Techniki ewakuacji załogi z jachtu.
- Holowanie w sytuacjach awaryjnych.
- Współdziałanie z udzielającymi pomocy.
- Sztrandowanie.
- Znajomość sprzętu ratowniczego.
 

 

8.Silniki
- Znajomość budowy silników jachtowych w zakresie umożliwiającym prawidłową obsługę oraz ocenę niedomagań silnika możliwych do usunięcia na morzu.
- Umiejętność odpowietrzania instalacji paliwowej silników wysokoprężnych.
- Umiejętność wykonania drobnych napraw instalacji silnikowych.
- Znajomość elementarnych zabiegów regulacyjnych.
- Znajomość prawidłowych zasad eksploatacji akumulatorów kwasowych i zasadowych.

 

9.Manewrowanie jachtem
- Zasady manewrowania jachtem żaglowym w każdych warunkach.
- Zasady manewrowania jachtem na silniku.
- Umiejętność manewrowania w każdych warunkach jachtem dwumasztowym o powierzchni żagli ok. 80 m2 pod żaglami i silnikiem.

 

 

Skontaktuj się z nami

kontakt ikona
Kontakt

Biuro
ul.Pasaż Ursynowski 1 Lokal U19
02-784 Warszawa
(mapka dojazdu)

info@zeglarze.com.pl
tel: +48 600 215 100

Wojciech Glazer
wglazer@zeglarze.com.pl
tel: +48 604 130 055

 

 

szkolenia ikona  
Szkolenia

 

Część teoretyczna i praktyczna

Ośrodek szkoleniowo-konferencyjny
Geovita Jadwisin
ul. Ogrodowa 31
05-140 Jadwisin

 

 

 

firma ikona
Dane firmy

 

E-PROJECT.NET SP. Z.O.O.
ul. Rybitwy 4A lok.7
02-806
Warszawa

NIP: 951-235-09-20
REGON: 145880900
KRS 0000403854

 

Mapa


Do góry