Szkolenia żeglarskie

tel.: 600 215 100, 604 130 055    |    e-mail: info@zeglarze.com.pl

Ico FB

Program szkolenia na patent Żeglarza Jachtowego

 

 

Osoba odbywająca szkolenie na stopień Żeglarza Jachtowego powinna opanować wiedzę i umiejętności praktyczne w następujacym zakresie:


WIEDZA TEORETYCZNA


1. Przepisy.
- Wybrane przepisy żeglugowe obowiązujące na śródlądowych drogach wodnych odnoszące się do żeglugi jachtowej: 
- Prawo drogi.
- Sygnały wzrokowe i dźwiękowe.
- Sygnały wzywania pomocy.
- Znaki żeglugowe.
- Wypadki i awarie - zasady postępowania.
- Elementarne wiadomości o przepisach obowiązujących na wodach morskich, przepisy portowe.
- Etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.

2. Budowa i obsługa jachtu.
- Nazewnictwo podstawowych części składowych jachtu śródlądowego.
- Zasady bezpiecznego posługiwania się instalacjami jachtowymi.
- Zasady eksploatacji jachtowego silnika przyczepnego.

3. Teoria żeglowania.
- Wiatr rzeczywisty i pozorny.
- Kursy jachtu względem wiatru.
- Siły działające na jacht.
- Zawietrzność i nawietrzność.
- Współpraca żagli.
- Działanie steru.
- Stateczność jachtu.

4. Locja.
- Oznakowanie śródlądowego szlaku żeglugowego.
- Żegluga na rzece.
- Elementarne informacje o budowlach hydrotechnicznych – śluza, jaz.
- Elementarne wiadomości o:
- Oznakowaniu nawigacyjnym wód morskich (system IALA).
- Księgach locji.
- Spisach świateł i sygnałów nawigacyjnych.
- Mapach morskich.

5. Ratownictwo.
- Środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi.
- Zasady zachowania się po wywrotce jachtu.
- Wiadomości o ratownictwie na wodach śródlądowych.
- Podstawowe informacje o ratownictwie na wodach morskich:
- Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR).
- Ratownictwo brzegowe.
- Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne.
- Podstawy pomocy przedmedycznej w najczęściej występujących obrażeniach na jachcie w czasie rejsów.
- Żegluga w niebezpiecznych warunkach.

6. Teoria manewrowania.
- zasady wykonywania manewrów żeglarskich.
- umiejętność planowania i wyboru drogi jachtu (halsowanie).

7. Meteorologia.
- Podstawowe wiadomości o wiatrach – znajomość skali Beauforte’a.
- Podstawowa znajomość wybranych zjawisk meteorologicznych.
- Niebezpieczne dla żeglarzy zjawiska meteorologiczne i ich oznaki.
- Znajomość meteorologii w zakresie rozumienia komunikatów meteorologicznych w mediach.
- Podstawowa umiejętność uzyskiwania prognoz pogody.

8. Podstawowe zasady ochrony wodnego środowiska naturalnego.UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE


1. Eksploatacja jachtu śródlądowego.
- Taklowanie jachtu, klar jachtu.
- Obsługa żagli, osprzętu i podstawowych urządzeń na jachcie.
- Zasady cumowania jachtu.
- Umiejętność wiosłowania.
- Obsługa silnika zaburtowego.
- Umiejętność sprawdzenia stanu technicznego jachtu żaglowego.

2. Prace bosmańskie.
- Umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich.
- Podstawowe naprawy jachtu i osprzętu.

3. Umiejętność wykonania następujących manewrów jachtem typu slup o długości kadłuba większej niż 5,5m pod żaglami:

- Manewry podstawowe:
     - zwrot przez sztag.
     - zwrot przez rufę.
     - odejście od nabrzeża.
     - dojście do nabrzeża.
     - alarm „człowiek za burtą”.
- Manewry dodatkowe:
     - stawanie w dryf.
     - dojście do boi.
     - odejście od boi.
     - stawanie na kotwicy.
     - zejście z kotwicy.

4. Umiejętność wykonywanie następujących manewrów jachtem żaglowym o długości kadłuba większej niż 5,5m na silniku:
- Manewry podstawowe:
     - odejście od nabrzeża.
     - dojście do nabrzeża.
- Manewry dodatkowe:
     - dojście do boi.
     - odejście od boi.
     - holowanie pojedynczego jachtu.

5. Obrót lub przesunięcie jachtu przy pomoście, praca cumami.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

kontakt ikona
Kontakt

Biuro
ul.Pasaż Ursynowski 1 Lokal U19
02-784 Warszawa
(mapka dojazdu)

info@zeglarze.com.pl
tel: +48 600 215 100

Wojciech Glazer
wglazer@zeglarze.com.pl
tel: +48 604 130 055

 

 

szkolenia ikona  
Szkolenia

 

Część teoretyczna i praktyczna

Ośrodek szkoleniowo-konferencyjny
Geovita Jadwisin
ul. Ogrodowa 31
05-140 Jadwisin

 

 

 

firma ikona
Dane firmy

 

E-PROJECT.NET SP. Z.O.O.
ul. Rybitwy 4A lok.7
02-806
Warszawa

NIP: 951-235-09-20
REGON: 145880900
KRS 0000403854

 

Mapa


Do góry